Included taxa

KulczyƄski, W. (1887). Przyczynek do tyrolskiej fauny pajeczakow. Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzen Wydzialu Matematyczno Przyrodniczego Akademji Umiejetnosci, Krakow 16: 245-356 (+ appendix, pp. 1-12). download pdf

Back

Species
Species Family Page / figures published as
Attulus atricapillus Salticidae 285, pl. 5, f. 1-3 (Dmf) Attus alpicola
Bolephthyphantes index Linyphiidae 315, pl. 6, f. 27-29, pl. 7, f. 30-31 (mf) Bolyphantes index
Centromerus silvicola Linyphiidae 330, pl. 7, f. 47 (Df) Tmeticus silvicola
Coelotes mediocris Agelenidae 337, pl. 8, f. 52-56 (Dmf) Coelotes mediocris
Coelotes pickardi pastor Agelenidae 274, 342, pl. 8, f. 60 (m) Coelotes pastor
Coelotes solitarius Agelenidae 341, pl. 8, f. 58 (m) Coelotes solitarius
Entelecara media Linyphiidae 332, pl. 7, f. 48-51 (Dmf) Entelecara media
Eratigena agrestis Agelenidae 275, pl. 8, f. 61 (f) Tegenaria agrestis
Hypsosinga albovittata Araneidae 306, pl. 5, f. 15 (Df) [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:017061] Singa scabristernis
Inermocoelotes inermis Agelenidae 341, pl. 8, f. 57 (m) Coelotes inermis
Lepthyphantes notabilis Linyphiidae 326, pl. 7, f. 44-45 (Df) Lepthyphantes notabilis
Mansuphantes fragilis Linyphiidae 267, pl. 7, f. 32-33 (f) Lepthyphantes fragilis
Mughiphantes variabilis Linyphiidae 322, pl. 7, f. 40-43 (Dmf) Lepthyphantes variabilis
Nomisia exornata Gnaphosidae 278 Callilepis exornata
Pardosa cincta Lycosidae 295, pl. 5, f. 8 (Df) Lycosa cincta
Pardosa ferruginea Lycosidae 294, pl. 5, f. 6-7 (m) Lycosa ferruginea
Pardosa mixta Lycosidae 299, 301, pl. 5, f. 11, 13 (Dmf) Lycosa mixta
Pardosa palustris Lycosidae 303, pl. 5, f. 5, 9-10 (m) Lycosa palustris
Pardosa tatarica Lycosidae 289, pl. 5, f. 4-5 (mf) Lycosa subita
Robertus lividus Theridiidae 312, pl. 5, f. 17, pl. 6, f. 19, 22, 24, 26 (mf) Pedanostethus lividus
Robertus truncorum Theridiidae 314, pl. 5, f. 18, pl. 6, f. 20-21, 23, 25 (mf) Pedanostethus truncorum
Tenuiphantes mengei Linyphiidae 322, pl. 7, f. 37-39 (Dmf) Lepthyphantes mengei
Tenuiphantes tenebricola Linyphiidae 321, pl. 7, f. 34-36 (mf) Lepthyphantes tenebricola
Thanatus coloradensis Philodromidae 304, pl. 5, f. 14-15 (Df) [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:055391] Thanatus alpinus
Theonina cornix Linyphiidae 328, pl. 7, f. 46 (Df) Bathyphantes cyaneonitens
Theridion lapidicola Theridiidae 309, pl. 5, f. 16 (Df) Theridion lapidicola
Tiso aestivus Linyphiidae 270 (S of Erigone carpatica) Tiso aestivus
Xysticus alpinus Thomisidae 302 (Dmf) Xysticus lateralis alpinus
Zelotes aeneus Gnaphosidae 276, pl. 8, f. 62-63 (m, misidentified) Prosthesima sarda
Zelotes apricorum Gnaphosidae 344, pl. 8, f. 66 (f) Prosthesima apricorum
Zelotes clivicola Gnaphosidae 276, pl. 8, f. 65 (f) Prosthesima clivicola
Zelotes similis Gnaphosidae 343, pl. 8, f. 64 (Df) Prosthesima similis
Genera
No genus found for this reference