Taxon details


Frontinellina dearmata (Kulczyński, 1899)

  • Rank: Species
  • Status: accepted
  • Described: f
  • Last updated: - -
  • LSID: [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:010631]
  • Distribution: Madeira
Type deposit: provide information
Taxonomic references
Linyphia dearmata Kulczyński, 1899: 386, pl. 7, f. 63-64, 69-70 (Df).
Frontinellina dearmata van Helsdingen, 1970: 77 (Tf from Linyphia).
References

Helsdingen, P. J. van (1970). A reclassification of the species of Linyphia based on the functioning of the genitalia (Araneida, Linyphiidae), II. Zoologische Verhandelingen 111: 1-86. download pdf -- Show included taxa

Kulczyński, W. (1899). Arachnoidea opera Rev. E. Schmitz collecta in insulis Maderianis et in insulis Selvages dictis. Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzen Wydzialu Matematyczno Przyrodniczego Akademji Umiejetnosci, Krakow 36: 319-461. download pdf -- Show included taxa

Edit history

No logging data available so far.