Species list for Kaira

Taxon Author Action Last updated
1. Kaira alba (Hentz, 1850) Catalog - -
2. Kaira altiventer O. Pickard-Cambridge, 1889 Catalog - -
3. Kaira candidissima (Mello-Leitão, 1941) Catalog - -
4. Kaira cobimcha Levi, 1993 Catalog - -
5. Kaira conica Gerschman & Schiapelli, 1948 Catalog - -
6. Kaira dianae Levi, 1993 Catalog - -
7. Kaira echinus (Simon, 1897) Catalog - -
8. Kaira electa (Keyserling, 1883) Catalog - -
9. Kaira erwini Levi, 1993 Catalog - -
10. Kaira gibberosa * O. Pickard-Cambridge, 1890 Catalog - -
11. Kaira hiteae Levi, 1977 Catalog - -
12. Kaira levii Alayón, 1993 Catalog - -
13. Kaira sabino Levi, 1977 Catalog - -
14. Kaira sexta (Chamberlin, 1916) Catalog - -
15. Kaira shinguito Levi, 1993 Catalog - -
16. Kaira tulua Levi, 1993 Catalog - -