Species list for Izithunzi

Taxon Author Action Last updated
1. Izithunzi capense * (Simon, 1893) Catalog 2023-01-21
2. Izithunzi lina Labarque, Pérez-González & Griswold, 2018 Catalog 2023-01-21
3. Izithunzi productum (Purcell, 1904) Catalog 2023-01-21
4. Izithunzi silvicola (Purcell, 1904) Catalog 2023-01-21
5. Izithunzi zondii Labarque, Pérez-González & Griswold, 2018 Catalog 2023-01-21