Species list for Trechona

Taxon Author Action Last updated
1. Trechona adspersa Bertkau, 1880 Catalog 2017-04-10
2. Trechona cotia Pedroso, de Miranda & Baptista, 2019 Catalog 2019-09-16
3. Trechona diamantina Guadanuccia, Fonseca-Ferreira, Baptista & Pedroso, 2016 Catalog 2016-09-29
4. Trechona excursora Pedroso, de Miranda & Baptista, 2019 Catalog 2019-09-16
5. Trechona rufa Vellard, 1924 Catalog 2019-09-16
6. Trechona uniformis Mello-Leitão, 1935 Catalog 2019-09-16
7. Trechona venosa * (Latreille, 1832) Catalog 2019-09-16