Family: Araneidae Clerck,1757 [urn:lsid:nmbe.ch:spiderfam:0102] Detail
Gen. Wixia O. Pickard-Cambridge, 1882 [urn:lsid:nmbe.ch:spidergen:01577] Detail
Transferred to other genera:
Wixia acrosomoides Mello-Leitão, 1939 -- see Wagneriana
Wixia acuta (Keyserling, 1865) -- see Alpaida
Wixia akeholmi (Brignoli, 1983) -- see Tatepeira
Wixia albopunctata (Taczanowski, 1879) -- see Ocrepeira
Wixia albotaeniata Mello-Leitão, 1942 -- see Alpaida
Wixia bacillifera (Simon, 1896) -- see Pozonia
Wixia bicornuta Mello-Leitão, 1949 -- see Ocrepeira
Wixia bituberosa (O. Pickard-Cambridge, 1889) -- see Ocrepeira
Wixia bryanti Archer, 1951 -- see Ocrepeira
Wixia clivosa (O. Pickard-Cambridge, 1898) -- see Ocrepeira
Wixia consequa (O. Pickard-Cambridge, 1889) -- see Ocrepeira
Wixia darlingtoni (Bryant, 1945) -- see Ocrepeira
Wixia destricta (O. Pickard-Cambridge, 1889) -- see Parawixia
Wixia ectypa (Walckenaer, 1841) -- see Ocrepeira
Wixia essequibensis (Hingston, 1932) -- see Eustala
Wixia fiebrigi (Dahl, 1906) -- see Ocrepeira
Wixia fissifasciata Mello-Leitão, 1945 -- see Alpaida
Wixia gavensis Camargo, 1950 -- see Popperaneus
Wixia georgia Levi, 1976 -- see Ocrepeira
Wixia gibbifera (O. Pickard-Cambridge, 1894) -- see Ocrepeira
Wixia globosa F. O. Pickard-Cambridge, 1904 -- see Ocrepeira
Wixia gnomo Mello-Leitão, 1943 -- see Ocrepeira
Wixia grayi (Blackwall, 1863) -- see Alpaida
Wixia hentziana Archer, 1951 -- see Ocrepeira
Wixia incerta Bryant, 1936 -- see Ocrepeira
Wixia infelix Soares & Camargo, 1948 -- see Mecynogea
Wixia lurida Mello-Leitão, 1943 -- see Ocrepeira
Wixia mastophoroides (Mello-Leitão, 1942) -- see Ocrepeira
Wixia minuta Saito, 1939 -- see Pronous
Wixia nigropunctata Mello-Leitão, 1941 -- see Alpaida
Wixia nigroventris Bryant, 1936 -- see Pozonia
Wixia octospinosa (Mello-Leitão, 1949) -- see Wagneriana
Wixia pujalsi Archer, 1958 -- see Ocrepeira
Wixia rostratula (Keyserling, 1892) -- see Alpaida
Wixia rubellula (Keyserling, 1892) -- see Alpaida
Wixia rufa (O. Pickard-Cambridge, 1889) -- see Ocrepeira
Wixia serrallesi Bryant, 1947 -- see Ocrepeira
Wixia sicula F. O. Pickard-Cambridge, 1904 -- see Ocrepeira
Wixia spinigera (O. Pickard-Cambridge, 1889) -- see Alpaida
Wixia subrufa F. O. Pickard-Cambridge, 1904 -- see Ocrepeira
Wixia tabula (Simon, 1895) -- see Alpaida
Wixia tatarendensis (Tullgren, 1905) -- see Tatepeira
Wixia tenella (L. Koch, 1871) -- see Acacesia
Wixia trigonellus (Caporiacco, 1954) -- see Ocrepeira
Wixia trispinosa (Keyserling, 1892) -- see Alpaida
Wixia tumida (Keyserling, 1865) -- see Ocrepeira
Wixia turrigera (O. Pickard-Cambridge, 1898) -- see Ocrepeira
Wixia vaurieorum Archer, 1965 -- see Ocrepeira
Wixia venustula (Keyserling, 1879) -- see Ocrepeira
Wixia vulcani Kraus, 1955 -- see Ocrepeira
Nomen dubium:
Wixia proxima Mello-Leitão, 1940d: 207 (Df, Brazil) -- Levi, 1993b: 56.
Wixia abdominalis O. Pickard-Cambridge, 1882 * | m f | Brazil, Guyana, Bolivia     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:017148]
Wixia abdominalis O. Pickard-Cambridge, 1882c: 438, pl. 31, f. 13 (Df).
Araneus abdominalis Petrunkevitch, 1911: 276.
Wixia abdominalis Levi, 1993b: 56, f. 1-6 (f, Dm).
Wixia abdominalis Levi, 2002: 551, f. 233-234 (m).
up