Family: Gnaphosidae Pocock,1898 [urn:lsid:nmbe.ch:spiderfam:0054] Back

Gen. Drassodes Westring , 1851 [urn:lsid:nmbe.ch:spidergen:02417 ]
N.B.: Considered a senior synonym of Geodrassus Chamberlin, 1922 by Ubick & Roth, 1973a: 1, of Mesklia Roewer, 1928 by Chatzaki, Thaler & Mylonas, 2002b: 618, and of Kirmaka Roewer, 1961c: 22 [urn:lsid:nmbe.ch:spidergen:02440], type K. krausi Roewer, 1961, Sillemia Reimoser, 1935 [urn:lsid:nmbe.ch:spidergen:02479] and Siruasus Roewer, 1961c: 12 [urn:lsid:nmbe.ch:spidergen:02480], type S. crassipalpus Roewer, 1961 by Murphy, 2007: x, 54; the revival of Geodrassus Chamberlin, 1922 by Barrion & Litsinger, 1995: 194 is not accepted here, as the species they assigned to that genus is an echemine rather than a drassodine; South African species probably belong to Haplodrassus Chamberlin, 1922 per Murphy, 2007: 54.
Status: accepted
Last updated
2019-01-09
Described in
Westring, 1851
Go to type species
Species counts
Counts Status
162accepted
27synonym
23nomen dubium
1homonym replaced
Reference

Westring, N. (1851). Förteckning öfver de till närvarande tid Kände, i Sverige förekommande Spindlarter, utgörande ett antal af 253, deraf 132 äro nya för svenska Faunan. Göteborgs Kungliga Vetenskaps och Vitterhets Samhälles Handlingar 2: 25-62. download pdf

Edit history

No logging data available so far.