Requested reference

KulczyƄski, W. (1898). Symbola ad faunam aranearum Austriae inferioris cognoscendam. Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzen Wydzialu Matematyczno Przyrodniczego Akademji Umiejetnosci, Krakow 36: 1-114. download pdf -- Show included taxa

Back