Requested reference

Rozwałka, R. & Łysiak, S. (2011). First record of the Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) (Araneae, Linyphiidae) in Poland. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Acta Biologica 18: 131-135. download pdf -- Show included taxa

Back