Requested reference

Thorell, T. (1858b). Till kännedomen om slägten a Mithras och Uloborus. Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 15: 191-205. download pdf -- Show included taxa

Back