Requested reference

Miller, F. & Polenec, A. (1975a). Centrophantes gen. n. und zwei neue Lepthyphantes Arten aus Slovenien (Chelicerata: Aranea). Věstník Československé Zoologické Společnosti v Praze 39: 126-134. download pdf -- Show included taxa

Back