Requested reference

Minoranskij, V. A., Ponomarev, A. V. & Gramotenko, V. P. (1980). Maloizvestnie i novye dlya yugo-vostoka evropeiskoi chasti usse pauki (Aranei). Vestnik Zoologii 1980(1): 31-37. download pdf -- Show included taxa

Back