Requested reference

Ribera, C. (1981b). Sobre els gèneres Lessertia i Scotoneta (Arachnida, Araneae) a les cavitats de la península Ibèrica. Treballs de la Institució Catalana d'Historia Natural 9: 157-161. download pdf -- Show included taxa

Back