Requested reference

Chen, Z. F. & Zhang, Z. H. (1991). Fauna of Zhejiang: Araneida. Zhejiang Science and Technology Publishing House, Hangzhou, 356 pp. download pdf -- Show included taxa

Back