Requested reference

Kulczyński, W. (1882b). Opisy nowych gatunków pająków, z Tatr, Babiéj góry i Karpat szlązkich. Araneae novae in montibus Tatricis, Babia Góra, Carpatis Silesiae collectae. Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 8: 1-42, pl. 1-3. download pdf -- Show included taxa

Back