Requested reference

KulczyƄski, W. (1887). Przyczynek do tyrolskiej fauny pajeczakow. Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzen Wydzialu Matematyczno Przyrodniczego Akademji Umiejetnosci, Krakow 16: 245-356 (+ appendix, pp. 1-12). download pdf -- Show included taxa

Back