Included taxa

Izmailova, M. V. (1972a). Materialy po paukam Pribaikalya (soobshenie pervoe). In: Khozyaistvennoe ispolzovanie i vosproizvodstvo okhotnichei fauny, ekologia zhivotnykh. Irkutsk, pp. 35-42. download pdf

Back

Species
Species Family Page / figures published as
Coriarachne depressa Thomisidae 37, f. 2 (f) Coriarachne depressa
Philodromus aureolus Philodromidae 36, f. 1 (f) Philodromus aureolus
Thanatus formicinus Philodromidae 38, f. 3 (f) Thanatus formicinus
Tibellus oblongus Philodromidae 40, f. 4 (f) Tibellus oblongus
Genera
No genus found for this reference