Included taxa

Richman, D. B. (1977). [Review of] Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodzina Salticidae (Aranei) regionow Palearktycznego i Neartycznego, by J. Prószyński. Peckhamia 1: 9-11. download pdf

Back

Species
Species Family Page / figures published as
Phidippus audax Salticidae 10 (S) Phidippus audax
Phidippus regius Salticidae 10 (S) Phidippus regius
Genera
No genus found for this reference