Taxon details


Myrmarachne radiata (Thorell, 1894)

  • Rank: Species
  • Status: accepted
  • Described: j
  • Last updated: - -
  • LSID: [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:034887]
  • Distribution: Indonesia (Java)
Type deposit: provide information
Taxonomic references
Herilus radiatus Thorell, 1894a: 61 (Dj).
References

Thorell, T. (1894a). Förteckning öfver arachnider från Java och närgrändsande öar, insamlade af Carl Aurivillius; jemte beskrifningar å några sydasiatiska och sydamerikanska spindlar. Bihang till Kungliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar 20(4): 1-63. download pdf -- Show included taxa

Edit history

No logging data available so far.