Family: Amaurobiidae Thorell, 1869 [urn:lsid:nmbe.ch:spiderfam:0043] Detail
Gen. Callobius Chamberlin, 1947 [urn:lsid:nmbe.ch:spidergen:02013] Detail
type Ciniflo bennetti Blackwall, 1846; gender masculine
Transferred to other genera:
Callobius alaskanus (Chamberlin & Ivie, 1947) -- see Amaurobius
Callobius theoblicki Bosmans, 2021 -- see Cybaeopsis
In synonymy:
Callobius catalinus (Chamberlin & Ivie, 1947) = Callobius arizonicus (Chamberlin & Ivie, 1947) (Leech, 1972: 26).
Callobius melanus (Chamberlin & Ivie, 1947) = Callobius pictus (Simon, 1885) (Leech, 1972: 47).
Callobius montanus (C. L. Koch, 1837, T from Amaurobius) = Callobius claustrarius (Hahn, 1833) (Lessert, 1910b: 16, sub Ciniflo).
Callobius pallescens (Chamberlin, 1919) = Callobius nevadensis (Simon, 1885) (Leech, 1972: 41).
Callobius severinus (Chamberlin & Ivie, 1947) = Callobius severus (Simon, 1885) (Leech, 1972: 50).
Callobius shastus (Chamberlin & Ivie, 1947) = Callobius nevadensis (Simon, 1885) (Leech, 1972: 41).
Callobius subnomeus (Chamberlin & Ivie, 1947) = Callobius pictus (Simon, 1885) (Leech, 1972: 48).
Callobius sylvestris (Emerton, 1888) = Callobius bennetti (Blackwall, 1846) (Banks, 1910: 18, sub Amaurobius).
Callobius tacoma (Chamberlin & Ivie, 1947) = Callobius nomeus (Chamberlin, 1919) (Leech, 1972: 43).
Callobius utahensis (Chamberlin, 1919) = Callobius nevadensis (Simon, 1885) (Chamberlin & Ivie, 1947a: 46, sub Amaurobius).
Callobius woljeongensis Kim & Ye, 2013 = Callobius koreanus (Paik, 1966) (Yoo et al., 2015: 65).
Callobius amamiensis Okumura, Honki & Ohba, 2018 | m f | Japan (Ryukyu Is.)     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:050626]
Callobius amamiensis Okumura, Honki & Ohba, 2018a: 466, f. 1, 2A, 3A-F (Dmf).
Callobius amamiensis Okumura, Suzuki & Serita, 2020: 600, f. 7D-F (mf).
Callobius angelus (Chamberlin & Ivie, 1947) | m f | USA     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:022677]
Callobius angelus Chamberlin, 1947: 6 (T from Amaurobius).
Amaurobius angelus Chamberlin & Ivie, 1947a: 33, pl. 5, f. 29 (Dm).
Callobius angelus Leech, 1972: 22, f. 15-18, 198-201 (m, Df).
Callobius arizonicus (Chamberlin & Ivie, 1947) | m f | USA, Mexico     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:022678]
Callobius arizonicus Chamberlin, 1947: 6 (T from Amaurobius).
Callobius catalinus Chamberlin, 1947: 7 (T from Amaurobius).
Amaurobius arizonicus Chamberlin & Ivie, 1947a: 34, pl. 5, f. 33 (Df).
Amaurobius catalinus Chamberlin & Ivie, 1947a: 38, pl. 5, f. 35 (Df) [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:060546].
Callobius arizonicus Leech, 1972: 26, f. 30-32, 216-223 (Dm, f, S of Callobius catalinus).
Callobius balcanicus (Drensky, 1940) | m f | Bulgaria     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:022682]
Amaurobius claustrarius balcanicus Drensky, 1940: 187, 193, f. 24-26 (Dmf).
Callobius balcanicus Deltshev et al., 2012: 95, f. 2-5, 10-11 (mf, elevated to species level).
Callobius bennetti (Blackwall, 1846) * | m f | Canada, USA     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:022679]
Ciniflo bennetti Blackwall, 1846a: 41 (Df).
Amaurobius sylvestris Emerton, 1888: 451, pl. 10, f. 1 (Dmf) [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:061070].
Amaurobius bennetti Banks, 1895d: 82.
Amaurobius sylvestris Emerton, 1902: 213, f. 489-491 (mf).
Amaurobius bennetti Banks, 1910: 18 (S of Amaurobius sylvestris).
Amaurobius bennetti Comstock, 1912: 277, f. 255-257.
Amaurobius bennetti Comstock, 1940: 276, f. 256-257 (mf).
Amaurobius bennetti Muma, 1943: 33, pl. XI, f. 14-15 (mf).
Callobius bennetti Chamberlin, 1947: 7.
Amaurobius bennetti Chamberlin & Ivie, 1947a: 35, pl. 3, f. 13, pl. 4, f. 22 (mf).
Amaurobius bennetti Kaston, 1948: 516, f. 1964-1967, 1985-1987 (mf).
Callobius bennetti Leech, 1972: 28, f. 10-11, 33-35, 224-226 (mf).
Callobius bennetti Paquin & Dupérré, 2003: 32, f. 150-153 (mf).
Callobius bennetti Griswold et al., 2005: 9, f. 181C, 182A-B, 193A (m).
Callobius breviprocessus Okumura, Suzuki & Serita, 2020 | m f | Japan (Ryukyu Is.)     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:052501]
Callobius breviprocessus Okumura, Suzuki & Serita, 2020: 600, f. 5, 6A-E, 7A-C (Dmf).
Callobius breviprocessus Okumura & Suzuki, 2022: 142, f. 1E-F, 2E-F, 3C (mf).
Callobius breviprocessus Suzuki, 2022f: 106, f. 5-7 (mf).
Callobius canada (Chamberlin & Ivie, 1947) | m f | Canada, USA     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:022680]
Callobius canada Chamberlin, 1947: 7.
Amaurobius canada Chamberlin & Ivie, 1947a: 36, pl. 5, f. 28, 34 (Dmf).
Callobius canada Leech, 1972: 32, f. 36-37, 227-228 (mf).
Callobius cavernarius Okumura & Suzuki, 2022 | m f | Japan (Ryukyu Is.)     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:056576]
Callobius cavernarius Okumura & Suzuki, 2022: 142, f. 1A-B, 2A-B, 3A, 4, 5A-E (Dmf).
Callobius changbaishan X. Y. Zhang, Wang, Zhou & Z. S. Zhang, 2023 | m f | China     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:059464]
Callobius changbaishan Zhang et al., 2023f: 89, f. 1, 2A-E, 3A-J (Dmf).
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) | m f | Europe, Turkey, Caucasus to Kazakhstan     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:022681]
Clubiona claustraria Hahn, 1833a: 114, f. 86 (Dmf).
Amaurobius claustrarius C. L. Koch, 1837b: 15.
Amaurobius montanus C. L. Koch, 1837b: 15 (D) [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:061071].
Amaurobius montanus C. L. Koch, 1839a: 48, f. 465 (Df).
Amaurobius claustrarius C. L. Koch, 1843: 114, f. 830 (f).
Amaurobius claustrarius L. Koch, 1855: 167, f. 6 (mf).
Amaurobius claustrarius L. Koch, 1868: 5, f. 7-8 (mf).
Cybaeus tetricus Menge, 1871: 287, pl. 52, f. 166 (mf; misidentified per Simon, 1914: 59).
Amaurobius claustrarius Becker, 1896: 229, pl. 14, f. 11 (mf).
Amaurobius claustrarius Bösenberg, 1902: 251, pl. 23, f. 363 (mf).
Ciniflo claustrarius Lessert, 1910b: 16 (S of Amaurobius montanus).
Amaurobius claustrarius Simon, 1914: 37, 59, f. 67, 73 (mf).
Amaurobius claustrarius Reimoser, 1931b: 39, f. 1 (mf).
Amaurobius claustrarius Wiehle, 1953: 131, f. 272-276 (mf).
Amaurobius claustrarius Yaginuma, 1957a: 53, f. 9a-b (mf).
Amaurobius claustrarius Yaginuma, 1960: 23, f. 22 (mf).
Amaurobius claustrarius Akiyama, 1961: 78, unnumbered f. (f).
Callobius claustrarius Lehtinen, 1967: 220, f. 200 (Tmf from Amaurobius).
Amaurobius claustrarius Loksa, 1969: 25, f. 14A, 16C-D, 17C-D (mf).
Amaurobius claustrarius Yaginuma, 1971: 23, f. 22 (mf).
Amaurobius claustrarius Tystshenko, 1971: 62, f. 81-82 (mf).
Ciniflo claustrarius Miller, 1971: 66, pl. III, f. 13-14 (mf).
Callobius claustrarius Stubbemann, 1982: 388, f. 1-2 (m).
Callobius claustrarius Dunin, 1984c: 141, f. 1 (f).
Callobius claustrarius Yaginuma, 1987: 453, f. 1B, D, F, H (mf).
Callobius claustrarius Heimer & Nentwig, 1991: 384, f. 998 (mf).
Callobius claustrarius Pesarini, 1991a: 263, f. 1a-b, 5a-b (mf).
Amaurobius claustrarius Roberts, 1995: 81 (mf).
Amaurobius claustrarius Roberts, 1998: 83 (mf).
Callobius claustrarius Trotta, 2005: 160, f. 197-198 (mf).
Callobius claustrarius Deltshev et al., 2012: 97, f. 6-9, 12-13 (mf).
Callobius deces (Chamberlin & Ivie, 1947) | m f | USA     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:022683]
Callobius deces Chamberlin, 1947: 7.
Amaurobius deces Chamberlin & Ivie, 1947a: 40, pl. 4, f. 24, pl. 5, f. 30 (Dmf).
Callobius deces Leech, 1972: 33, f. 38-39, 229-230 (mf).
Callobius enus (Chamberlin & Ivie, 1947) | m f | Canada, USA     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:022684]
Callobius enus Chamberlin, 1947: 7.
Amaurobius enus Chamberlin & Ivie, 1947a: 42, pl. 3, f. 14, pl. 4, f. 23 (Dmf).
Callobius enus Leech, 1972: 34, f. 40-42, 231-234 (mf).
Callobius gertschi Leech, 1972 | m f | USA     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:022685]
Callobius gertschi Leech, 1972: 36, f. 43-45, 235-237 (Dmf).
Callobius guachama Leech, 1972 | m f | USA     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:022686]
Callobius guachama Leech, 1972: 53, f. 84a-b (Dm).
Callobius guachama Vetter & Prentice, 1997: 177, f. 1-5 (m, Df).
Callobius hokkaido Leech, 1971 | m f | Russia (Kurile Is.), Japan     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:022687]
Callobius hokkaido Leech, 1971: 30, f. 14-17 (Dmf).
Callobius hokkaido Yaginuma, 1986a: 9, f. 7.1 (mf).
Callobius hokkaido Yaginuma, 1987: 453, f. 1A, C, E, G, I-K (mf).
Callobius hokkaido Chikuni, 1989a: 134, f. 3, 5 (mf).
Callobius hokkaido Chikuni, 1989b: 21, f. 3 (mf).
Callobius hokkaido Okumura, Ogata & Ono, 2009: 131, f. 10-17 (mf).
Callobius hokkaido Marusik & Kovblyuk, 2011: 107, f. 5.10 (m).
Callobius hokkaido Marusik, Ballarin & Omelko, 2012a: 57, f. 14-15 (mf).
Callobius hyonasus Leech, 1972 | f | USA     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:022688]
Callobius hyonasus Leech, 1972: 37, f. 240-241 (Df).
Callobius hyonasius Brignoli, 1983c: 523 (lapsus).
Callobius kamelus (Chamberlin & Ivie, 1947) | m f | USA     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:022689]
Callobius kamelus Chamberlin, 1947: 8.
Amaurobius kamelus Chamberlin & Ivie, 1947a: 44, pl. 4, f. 21 (Df).
Callobius kamelus Leech, 1972: 38, f. 49-51, 242-243 (f, Dm).
Callobius klamath Leech, 1972 | m f | USA     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:022690]
Callobius klamath Leech, 1972: 40, f. 55-56, 246-247 (Dmf).
Callobius koreanus (Paik, 1966) | m f | Korea     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:022691]
Amaurobius koreanus Paik, 1966a: 53, f. 1-11 (Dmf).
Callobius koreanus Leech, 1971: 30 (T from Amaurobius).
Callobius koreanus Paik, 1978e: 174, f. 70.1-5 (mf).
Callobius koreanus Namkung, 2002: 387, f. 28.1a-b (mf).
Callobius koreanus Kim & Cho, 2002: 186, f. 367-372 (f).
Callobius koreanus Namkung, 2003: 389, f. 28.1a-b (mf).
Callobius woljeongensis Kim & Ye, 2013c: 163, f. 1-10 (Df) [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:046433].
Callobius koreanus Yoo et al., 2015: 65 (S of Callobius woljeongensis).
Callobius woljeongensis Kim & Ye, 2015f: 44, f. 1-4 (Dm).
Callobius koreanus Kim, 2021: 178, f. 78A-K, pl. 34-45 (mf).
Callobius manzanita Leech, 1972 | m f | USA     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:022692]
Callobius manzanita Leech, 1972: 23, f. 19-23, 202-205 (Dmf).
Callobius nevadensis (Simon, 1885) | m f | USA     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:022693]
Amaurobius nevadensis Simon, 1885e: 318, f. 1 (Dmf).
Amaurobius nevadensis Banks, 1913: 181, pl. 12, f. 20 (mf).
Amaurobius utahensis Chamberlin, 1919a: 239 (Dm) [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:061072].
Auximus pallescens Chamberlin, 1919b: 3, pl. 1, f. 3 (Df) [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:060548].
Callobius nevadensis Chamberlin, 1947: 8 (T from Amaurobius).
Callobius pallescens Chamberlin, 1947: 8 (T from Amaurobius).
Callobius shastus Chamberlin, 1947: 9 (T from Amaurobius).
Amaurobius nevadensis Chamberlin & Ivie, 1947a: 46, pl. 3, f. 16, pl. 4, f. 26 (mf, S of Amaurobius utahensis).
Amaurobius pallescens Chamberlin & Ivie, 1947a: 49 (T from Auximus).
Amaurobius shastus Chamberlin & Ivie, 1947a: 53 (Df) [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:060550].
Callobius nevadensis Leech, 1972: 40, f. 57-58, 248-253 (mf, S of Callobius pallescens and C. shastus).
Amaurobius nevadensis Frétey, 2023: 124 (year of description corrected).
Callobius nomeus (Chamberlin, 1919) | m f | Canada, USA     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:022694]
Amaurobius nomeus Chamberlin, 1919a: 240, pl. 14, f. 1-2 (Dmf).
Callobius nomeus Chamberlin, 1947: 8 (T from Amaurobius).
Amaurobius nomeus Chamberlin & Ivie, 1947a: 48, pl. 3, f. 11, pl. 4, f. 37 (mf).
Amaurobius tacoma Chamberlin & Ivie, 1947a: 54, pl. 5, f. 32 (Dm) [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:060552].
Callobius tacoma Lehtinen, 1967: 220 (T from Amaurobius).
Callobius nomeus Leech, 1972: 43, f. 59-64, 254-258 (mf, S of Callobius tacoma).
Callobius nomeus Paquin & Dupérré, 2003: 32, f. 154-157 (mf).
Callobius olympus (Chamberlin & Ivie, 1947) | m f | USA     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:022695]
Callobius olympus Chamberlin, 1947: 8.
Amaurobius olympus Chamberlin & Ivie, 1947a: 49, pl. 3, f. 15, pl. 4, f. 25, pl. 5, f. 37 (Dmf).
Callobius olympus Leech, 1972: 45, f. 65-66, 259-261 (mf).
Callobius panther Leech, 1972 | m f | USA     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:022696]
Callobius panther Leech, 1972: 24, f. 24-25, 206-208 (Dmf).
Callobius paskenta Leech, 1972 | m f | USA     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:022697]
Callobius paskenta Leech, 1972: 25, f. 26-27, 209-210 (Dmf).
Callobius paskenta Roth, 1985: B2-3, f. 5 (f).
Callobius paskenta Roth, 1994: 64, f. 5 (f).
Callobius pauculus Leech, 1972 | f | USA     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:022698]
Callobius pauculus Leech, 1972: 47, f. 264-265 (Df).
Callobius paynei Leech, 1972 | m f | USA     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:022699]
Callobius paynei Leech, 1972: 25, f. 28-29, 211-215 (Dmf).
Callobius pictus (Simon, 1885) | m f | Canada, USA     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:022700]
Amaurobius pictus Simon, 1885e: 320, f. 3 (Dmf).
Amaurobius pictus Banks, 1913: 181, pl. 12, f. 24 (f).
Callobius melanus Chamberlin, 1947: 8 (T from Amaurobius).
Callobius pictus Chamberlin, 1947: 9 (T from Amaurobius).
Callobius subnomeus Chamberlin, 1947: 9 (T from Amaurobius).
Amaurobius melanus Chamberlin & Ivie, 1947a: 46 (Dj) [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:060547].
Amaurobius pictus Chamberlin & Ivie, 1947a: 50, pl. 3, f. 12, pl. 4, f. 20 (mf).
Amaurobius subnomeus Chamberlin & Ivie, 1947a: 53 (Df) [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:060551].
Callobius pictus Leech, 1972: 47, f. 69-74, 266-270 (mf, S of Callobius melanus and C. subnomeus).
Amaurobius pictus Frétey, 2023: 124 (year of description corrected).
Callobius rothi Leech, 1972 | m f | USA     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:022701]
Callobius rothi Leech, 1972: 46, f. 67-68, 262-263 (Dmf).
Callobius severus (Simon, 1885) | m f | Canada, USA     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:022702]
Amaurobius severus Simon, 1885e: 319, f. 2 (Dmf).
Amaurobius severus Banks, 1913: 181, pl. 12, f. 27 (f).
Callobius severus Chamberlin, 1947: 9 (T from Amaurobius).
Callobius severinus Chamberlin, 1947: 9 (T from Amaurobius).
Amaurobius severus Chamberlin & Ivie, 1947a: 51, pl. 3, f. 17, pl. 4, f. 27 (mf).
Amaurobius severinus Chamberlin & Ivie, 1947a: 51, pl. 4, f. 26 (Df) [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:060549].
Callobius severus Leech, 1972: 50, f. 75-82, 271-279 (mf, S of Callobius severinus).
Amaurobius severus Frétey, 2023: 124 (year of description corrected).
Callobius shimojanai Okumura & Suzuki, 2022 | m f | Japan (Ryukyu Is.)     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:056577]
Callobius shimojanai Okumura & Suzuki, 2022: 144, f. 1C-D, 2C-D, 3B, 7, 8A-E (Dmf).
Callobius sierra Leech, 1972 | m f | USA     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:022703]
Callobius sierra Leech, 1972: 36, f. 46-48, 238-239 (Dmf).
Callobius tamarus (Chamberlin & Ivie, 1947) | m f | USA     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:022704]
Callobius tamarus Chamberlin, 1947: 9.
Amaurobius tamarus Chamberlin & Ivie, 1947a: 54, pl. 2, f. 6-8, pl. 3, f. 9, pl. 4, f. 19 (Dmf).
Callobius tamarus Leech, 1972: 39, f. 52-54, 244-245 (mf).
Amaurobius tamarus Roth, 1985: B2-3, f. 4 (m).
Callobius tamarus Roth, 1994: 64, f. 4 (m).
Callobius tehama Leech, 1972 | m f | USA     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:022705]
Callobius tehama Leech, 1972: 52, f. 83-84, 280-281 (Dmf).
Callobius yakushimensis Okumura, 2010 | m f | Japan (Ryukyu Is.)     [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:043612]
Callobius yakushimensis Okumura, 2010a: 1, f. 1-7 (Dmf).
Callobius yakushimensis Okumura, Honki & Ohba, 2018a: 467, f. 2B (m).
Callobius yakushimensis Okumura, Suzuki & Serita, 2020: 600, f. 7G-I (mf).
up